NOTEIKUMI

Noteikumi ko lūdzam ievērot apmeklējot Rakšus

Šie noteikumi nodrošina kamieļu parka «Rakši» teritorijas sekmīgu darbību un kārtību, un apmeklētāju pienākums ir ievērot teritorijas iekšējās kārtības noteikumus.

 1. Ar kamieļu parka «Rakši» aproces iegādi apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar teritorijas iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 2. Ieejas aproce nodrošina iegādātā pakalpojuma izmantošanu vienu reizi.
 3. Sixt elektro auto un velokartu izmantošanas laiks ir 10 minūtes 1 personai.
 4. Vecāki ir atbildīgi par bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem, to ievērošanu, kā arī bērnu pieskatīšanu parka teritorijā.
 5. Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret parka darbiniekiem, citiem apmeklētājiem un parka inventāru.
 6. Kamieļu parka «Rakši» teritorija ir pieejama apmeklētājiem darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, brīvdienās no 10:00 līdz 17:00 (kases tiek slēgtas 30 minūtes pirms darba laika beigām).
 7. Kamieļu parka «Rakši» auto stāvlaukumā apmeklētāji transportlīdzekļus novieto bezmaksas.
 8. Lai iegādātos biļetes ar atlaidi, kamieļu parka «Rakši» kasē ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka persona ir tiesīga izmantot attiecīgo atlaidi.
 9. Personām ar īpašām vajadzībām un viņu pavadonim, kamieļu parka «Rakši» ZOO apskate ir bez maksas.
 10. Kamieļu parka «Rakši» teritorija ir publiska pasākuma vieta, tajā var tikt fotografēts un filmēts, un iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātes vajadzībām.

Kamieļu parks «Rakši» iekšējās kārtības un drošības noteikumi

 1. Aizliegts teritorijā ieiet ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem.
 2. Ēzeļu pajūgam vienmēr ir priekšroka pārvietošanās laikā.
 3. Dzīvniekus nedrīkst barot ar līdzpaņemtiem našķiem.
 4. Kamieļus un ēzeļus apmeklētājiem kategoriski aizliegts barot.
 5. Aizliegts bļaut uz dzīvniekiem un skriet tiem pakaļ.
 6. Nedrīkst kāpt, liekties pāri un sēdēt uz dzīvnieku aplokiem.
 7. Aizliegts bojāt un lauzt kamieļu parka inventāru.
 8. Teritorijā aizliegts ienest apreibinošas vielas, asus un uzliesmojošus priekšmetus.
 9. Bērni drīkst atrasties kamieļu parka «Rakši» teritorijā tikai stingrā pieaugušo uzraudzībā. Lūdzu, rūpējieties par savu bērnu drošību!
 10. Teritorijā izvietotas papildus norādes un noteikumi, kuru neievērošana tiek uzskatīta par iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu.
 11. Aizliegts peldēties teritorijā esošajā ūdenstilpnē.
 12. Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu tvertnēs.
 13. Par jebkuru ārkārtas situāciju ziņot kamieļu parka «Rakši» darbiniekiem un jebkurā ārkārtas situācijā sekot darbinieku norādījumiem.
 14. Parka teritorijā aizliegts smēķēt tuvāk par 10 metriem no kases, suvenīru veikala, «Camel cafe» ieejām, kā arī atrakciju vietās.